اصلاحیه رشته های ربات فوتبالیست و جنگجو

منتشر شده توسط

در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷

“قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در رشته رباتیک لیگ جنگجو و فوتبالیست”

موتور مورد استفاده برای ربات ها باید موتور گیربکس ۶ ولت مانند عکس زیر باشد و استفاده از هرگونه موتورهای دیگر غیر مجاز می باشد.

افزودن دیدگاه