نفرات برتر المپیاد دانش آموزی نبوغ

نفرات برتر المپیاد دانش آموزی نبوغ

اطلاعیه

به اطلاع می رساند دانش آموزان دختر دوره اول ابتدایی رشته ریورسی و دانش آموزان دختر دوره اول و دوم ابتدایی رشته ی جنگا که اسامی آنها در لیست زیر ذکر شده است مرحله پایانی المپیاد برای آنها بعد از تعطیلات عید نوروز در زمان و مکان که متعاقبا اعلام خواهد شد برگزار می گردد. ما بقی دانش آموزانی که اسامی آنها ذکر نشده است از امتیاز کافی برخوردار نبوده و از دور مسابقات حذف گردیده اند.