فوتبالیست دوره اول ابتدایی

منتشر شده توسط

در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۷

دانلود قوانین و مقررات مسابقه

دانلود اصلاحیه قوانین و مقررات رشته ربات فوتبالیست

افزودن دیدگاه