پنتاگو دوره اول متوسطه

منتشر شده توسط

در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان (کلیه ی مقاطع تحصیلی) مسابقات المپیاد دانش آموزی نبوغ می رساند زمان در نظر گرفته شده برای هر مسابقه پانزده دقیقه می باشد.

دانلود قوانین و مقررات مسابقه

افزودن دیدگاه